اطلاعیه ها:
آخرین مطالب
نماینده باید ویترین سلایق سیاسی منطقه خود باشد.

نماینده باید ویترین سلایق سیاسی منطقه خود باشد.

سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ :: ساعت ۰۱:۰۰ ب.ظ

همانگونه که از عدم وجود چارچوب های حزبی قوی و تشکیلات سازمانی جهت انجام فعالیت های سیاسی در ساختارهای جامعه شناسی ایران استنباط می شود ، مرزبندی صحیح و روشنی…

همراه باجوانان،همگام با آزمودگان

همراه باجوانان،همگام با آزمودگان

سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ :: ساعت ۱۲:۵۸ ب.ظ

سخنان قصار،پندها واندرزهای که در باب جوانی وپیری بیان شده است را همه شنیده ایم و از جمله بارزترین آنها را می توان یکی از پندهای گهربار حضرت علی (ع)تلقی…

نماینده باید با نگاهی کلان محور و منطقه نگر ، شجاعانه و در کمال ادب پیگیر خواست مردم منطقه ی خود باشد و از لجاجت های بی مورد پرهیز نماید.

نماینده باید با نگاهی کلان محور و منطقه نگر ، شجاعانه و در کمال ادب پیگیر خواست مردم منطقه ی خود باشد و از لجاجت های بی مورد پرهیز نماید.

سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ :: ساعت ۱۲:۵۷ ب.ظ

آنچه مسلم است قدر و وزن مشکلات مردم به میزانی سنگینی می کند که کفه ی دیگر ترازو را اگر اقدامات مسئولین بدانیم ، هیچگونه تعادلی بین دو کفه ترازو…

نباید بگذاریم وضع قوانین ومقررات دست و پاگیر و مالیات های علی رأس ، محل کسب و تجارت افراد را به زندانی برای آنها تبدیل کند.

نباید بگذاریم وضع قوانین ومقررات دست و پاگیر و مالیات های علی رأس ، محل کسب و تجارت افراد را به زندانی برای آنها تبدیل کند.

سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ :: ساعت ۱۲:۵۰ ب.ظ

افزایش مالیات به معنی دستکاری درنرخ ها ، وجود سلایق مالیاتی واخذ مالیات به صورت علی رأس ، تنها موجب فرارسرمایه وسرمایه گذاراز کشوراست و قطع به یقیین عامل بروز…

رویکرد مجلس باید وضع قوانینی باشد که در خدمت مردم و بر پایه اعتماد و احترام به ایشان باشد نه اینکه روح قانون گریزی را تقویت کند.

رویکرد مجلس باید وضع قوانینی باشد که در خدمت مردم و بر پایه اعتماد و احترام به ایشان باشد نه اینکه روح قانون گریزی را تقویت کند.

سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ :: ساعت ۱۲:۴۸ ب.ظ

چقدر زیباست که انسان‌ها منشا تغییر باشند و این تغییر را از خود شروع کنند و آن را به جامعه خود تسری بخشند. در این راستا زیبایی اندیشه زمانی تبلور…

توسعه سیاسی و اجتماعی پایدار و ارتقا سطح مشارکت عمومی در کنار توسعه‌ی اقتصادی ، نیاز فعلی کشور است.

توسعه سیاسی و اجتماعی پایدار و ارتقا سطح مشارکت عمومی در کنار توسعه‌ی اقتصادی ، نیاز فعلی کشور است.

سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ :: ساعت ۱۲:۴۲ ب.ظ

همانگونه که توسعه اقتصادی کشورها یکی از معیارهای سنجش و ارزیابی آن‌ها در توسعه یافتگی است به همان میزان توسعه سیاسی و اجتماعی پایدار و گسترش سطح مشارکت عمومی مردم…

گالری ویدئویی