ماه: تیر ۱۳۹۶
آقای رئیسی انتخابات تمام شده ، کینه ات را بر سر همفکران و تئورسین هایت خالی کن ، روحانی مقصر نیست!

آقای رئیسی انتخابات تمام شده ، کینه ات را بر سر همفکران و تئورسین هایت خالی کن ، روحانی مقصر نیست!

پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۶ :: ساعت ۰۵:۲۱ ب.ظ

روزی که قرار گذاشته بودند یا گذاشته بودید ، نمی دانم که در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم به عنوان نامزد شرکتتان بدهند یا شرکت کنید ، به شخصه باورم نمی…