نماینده باید با نگاهی کلان محور و منطقه نگر ، شجاعانه و در کمال ادب پیگیر خواست مردم منطقه ی خود باشد و از لجاجت های بی مورد پرهیز نماید.

سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۸

آنچه مسلم است قدر و وزن مشکلات مردم به میزانی سنگینی می کند که کفه ی دیگر ترازو را اگر اقدامات مسئولین بدانیم ، هیچگونه تعادلی بین دو کفه ترازو وجود نخواهد داشت ، ذکر مثال فوق بدین معنی نیست که در کشور هچگونه اقداماتی در جهت نیازهای مردم انجام نپذیرفته بلکه شاید در برخی موارد بتوان مصداق هایی را یاد آور شد که در نوع خود شبیه به حماسه بوده اند ولی آیا خلق یک شاهکار یا اثر به تنهایی می تواند افقی را ترسیم کند که در آن تمامی مشکلات جامعه حل شده باشد ، قطع به یقین جواب منفی است و با هرگونه واقع بینی متوجه می شویم که خواستگاه مردم در حوزه های اشتغال پایدار ، امنیت ملی ، روابط خارجی ، طرح های عمرانی ، تورم ، رکود و… بیش از آنچه به نظر می رسد مورد غفلت قرار گرفته است . در این راستا یکی از مهمترین مواردی که یقیناً در جهت رفع تمامی موانع و مصائب یاد شده از اهمیت بالایی برخوردار است ، وجود نمایندگان فهیم و دلسوز مجلس در حوزه های انتخابیه گوناگون در سراسر کشور است که از مولفه هایی چون شجاعت در عین آگاهی و ادب برخوردار باشند چرا که یکی از راه های حل مسئله ، شناخت صحیح آن است و به طور کل انجام نشدن اقدامات اساسی در راستای حل مشکلات مردم علل گوناگونی دارد که یکی از دلایل عمده آن شناسانده نشدن موارد یاد شده از سمت و سوی خود مردم به مسئولین و خصوصاً نمایندگان مجلس است. ذکر این استنباط از این حیث مهم به نظر می رسد که متأسفانه در خلاء وجود کارکردهای حزبی در کشور ، چارچوب هایی در قالب گروه های فشار یا تشکیلات سازمانی از سوی مردم وجود ندارد تا بتوانند از آن طریق خواستگاه خود را به نمایندگان خود در مجلس و یا به مسئولان اجرائی کشور ارجاع دهند ، بلکه دیدار ایشان با نمایندگان در قالب مراسمات شادی و عزا یا افتتاحیه ها و همایش های تشریفاتی خلاصه خواهد شد ، لذا نمایندگان مجلس می بایست ضمن تشکیل چنین چارچوب هایی در حوزه های انتخابیه خود تحت عنوان گروه های مشاوران ، نخبگان و … اقدام به شناسائی و حل مسائل نمایند و در این حین وجود نگاهی کلان محور که مصالح و اهداف کلی کشور و نظم را دنبال کرده و خللی در این امر وارد ننماید توأمان با در نظر گرفتن منافع منطقه یا حوزه انتخابیه ضروری و اساسی است و نماینده می بایست شجاعانه و در کمال ادب پیگیر خواست مردم منطقه ی خود بوده و در این راستا از لجاجت های بی مورد پرهیز نماید چرا که مرز خواستگاه نماینده به عنوان حامی حقوق مردم منطقه خود تا زمانی برای سایر مسئولین (اجرائی) مقدس و ارزشمندست که رعایت کمال ادب و احترام در آن نهفته باشد و در صورت بروز لجبازی های گروهی ، حزبی و… دیگر امیدی به احقاق حق مردم از کانال پیگیری های نماینده ایشان وجود نخواهد داشت.

دیدگاه ها