خبر فوری : مرتضی هاشمی قائم مقام امور شهرستان های ستاد انتخاباتی اصولگرایان معتدل دکتر روحانی در استان اصفهان شد

جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
  • خبر فوری :

مرتضی هاشمی

قائم مقام ستاد انتخاباتی اصولگرایان معتدل دکتر حسن روحانی در امور شهرستان های استان اصفهان گردید.

بموجب حکم رئیس ستاد اصولگرایان معتدل دکتر روحانی،جناب آقای بهروز نعمتی سخنگو و عضو محترم هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی،مرتضی هاشمی به عنوان قائم مقام ستاد انتخاباتی اصولگرایان معتدل دکتر حسن روحانی در امور شهرستان های استان اصفهان منصوب گردید.

دیدگاه ها