سیزده روز پس از انتخاب مجدد روحانی ، ایران در بهت ، بغض و البته امید !

پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۶

پیروز یا مغموم ، ایرانیان همه در شوک هستند ، دیگر خبری از هیاهوی انتخابات و تبلیغات و گروه های چند هزار نفری و کارناوال ها و میتینگ ها و ستادهای انتخاباتی نیست ، اکنون همه به کارهای روزمره ی خود بازگشته اند ، گرمای تابستان ، ماه رمضان و … امیدها و تردیدها همه دوباره در پس یک انتخابات نمایان شده اند ؟ مردم همه از خود می پرسند آیا دولت روحانی کاری می تواند بکند ؟ از آنان که در حمایت روحانی از هیچ کوششی فروگذار نکردند تا آنانکه حتی در تبلیغ علیه وی کوتاهی نداشتند ، همه و همه منتظر ، نگران و بغض زده هستند و تنها این کورسوی امید است که ایرانیان خسته را به ادامه راه استوار نگه می دارد ، به راستی ایرانیان دین خود در حمایت از نظام و دولت را ادا نمودند ، از این کبری خانم رحمتی ها ، مهتاب نبوی ها ، عمو مرتضی فال فروش ها و میرزا آقاها که رئیس جمهور از آنها به طور نمادین تقدیر کرد زیاد است ، همه غرق امید هستند ، این بار نوبت دولت است تا با کارنامه ی واقعی و موفق آتی چهارساله ی خود ، امید های مردم را تحقق بخشد و یا برای همیشه ایشان را از حضور در هر انتخابی مجدد سرد نماید ، اکنون کارزار اقدام و عمل دولت است و همه و همه امید آن داریم که دولت برای سعادت تک تک ایرانیان هم که شده است ، موفق و مقتدر عمل نماید ، چرا که شاید مشروعیت دولت یازدهم با حمایت قاطبه ی مردم اکنون بیشتر شده باشد ولی در صورت هرگونه لغزش یا کوتاهی ، شاید برگرداندن امید و دلگرمی به مردم به مراتب از حال حاضر سخت تر باشد، هر چند در صورت توفیق دولت در این چهار سال ، مسیر کشور یقیناً آز آن به بعد در جهت حرکت به سمت توسعه ی پایدار خواهد بود. پس به عنوان یک ایرانی باید بگوئیم دکتر روحانی خدا پشت و پناهت.

مرتضی هاشمی

یازدهم خردادماه ۱۳۹۶

www.m-hashemi.ir

t.me/iiranvatanam

دیدگاه ها