آیا بیم تکرار حملات تروریستی در خاک ایران توسط داعش می رود؟!

سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶

داعش از سال ۲۰۰۶ و هم زمان با پیدایش خود، ایران را رقیب تلقی می کرده و با وجود داشتن تفکرات سلفی و وهابی حتی شیعیان را مرتد و بدتر از یهود و کفار می دانسته اما با وجود قدرت زیاد ایران و قدرت ابتدایی خود در سوریه و عراق، سودای رودررویی و درگیری با ایران را نداشته است، بطور مثال نمونه حکومت عثمانی ها و رابطه ی آنها با ایران در طول تاریخ از این دست می باشد که کمترین میزان تنش آنها با ایرانیان در زمانی بوده که ما از اقتدار کافی برخوردار بوده ایم و بلعکس بیشترین جسارت را از طرف آنها نسبت به ایران در مقایسه با سایر نقاط جهان، زمانی شاهد بوده ایم که ما از قدرت کافی برخوردار نبوده ایم.

داعش نیز اکنون با تضعیف توانش در پایتخت به قول خود حکومت اسلامی شان در دولت اسلامی عراق و شام، سعی در انتقام جویی و کینه توزی بیش از پیش و به نوعی جبران ماسبق در کوتاهی و عدم یورش و خرابکاری در ایران را دارند و این زنگ هشداری به ایران و سیستم های امنیتی کشور است چرا که داعش شاید اگر تا به امروز در کشورهای اروپایی و پیشرفته تنها دست به اقدامات تروریستی و کور می زده  دلیلش نیز همین بوده که شاید هیچگاه سودای تصرف آن کشورها را حتی در حد رؤیا هم نداشته اند ولی ایران برای آنها متفاوت بوده است و اینان به خیال خود پس از فتح و فتوحات و تثبیت پایگاه های پیدایش و به اصطلاح خود پایتخت هایشان یقینا در فکر گسترش قلمرو حکومتی خود تا شبه قاره هند و از جنوب تا شمال آفریقا و… بوده اند، بنابراین تا حال حاضر از این جهت به فکر عملیات های تروریستی در ایران نبوده اند که برنامه ای بلندمدت داشته اند ولی اکنون با حضور به موقع ایران در مبارزه ی با آنها در خارج از مرزهای خود و شکست های پیاپی که داشته اند، ظاهرا ایران را حتی از کشورهای غربی مستحکم و غیرقابل نفوذتر می پندارند، بنابراین با توجه به اوج کینه و دشمنی اینان با ایران و بدلیل اینکه در کنار کشورهایی چون روسیه، ایران را یکی از جدی ترین عوامل واقعی در مقابله با خود می‌بینند و سایر کشورهای غربی را تنها به نوعی با سیاست یکی به نعل و یکی به میخ، دشمن اصلی خود نمی دانند، یقینا با توجه به شرایط پیش آمده، تمام توان خود را در مقابله با ایران و گسترش فعالیت های تروریستی در ایران متمرکز می کنند، از این رو وظیفه ی خطیر نهادهای اطلاعاتی امنیتی ایران بیش از پیش سنگین تر و مشکل تر خواهد شد و طبیعی است که کنترل وضعیت موجود توسط ایران  به عنوان نوزدهمین کشور بزرگ دنیا با مساحت تقریبی ۱۹۵/۶۴۸/۱ کیلومتر مربع با این گستره ی مرزها و به خصوص مرز مشترک ۱۴۵۸ کیلومتری با کشور عراق و وسعت کشور ، نه اینکه ناممکن باشد ولی بسیار سخت خواهد بود که یقینا با رشادتها و دلیری های غیورمردان و مدافعان این مرز و بوم میسر خواهد شد.

هرچند در این راستا تک تک ایرانیان نیز می بایست به نوعی چشم بینای کشور در رصد هرگونه فعالیت های مشکوک و احتمالا منحرف و انتقال آن به مراجع مربوطه امنیتی باشند و قطع به یقین ابعاد این اقدامات در مقابل اراده ی عظیم ملت ایران هرچند محتمل و متصور باشد بسیار کوچک خواهد بود که آن  نیز با هوشیاری بیش از پیش قابل پیشگیری خواهد بود.

مرتضی هاشمی

ششم تیرماه ۱۳۹۶

www.m-hashemi.ir

t.me/iiranvatanam

دیدگاه ها