تنبیه داعش و تروریسم آری، مصادره ی موشکی اما نه !!!

سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶

آفرین بر استراتژی حمله ات ایران سرافراز، این حرف دل تک تک ایرانیان پس از حمله مقتدرانه موشکی به مواضع داعش بود.

ما کشتی ثبات هستیم در دریای متلاطم خاورمیانه، اما این ثبات و سکوت ما شاید باعث پرخاش یاغی ها شده بود از سگهای هار داعش، تازه کاران سعودی، شیخ نشین ها، اسراییل، آمریکا و… این زنگ هشداری است به ناقضان برجام، اعلام به جهانیان که اقتدار ایران همه سیاسی و همراه با نرمش و مذاکره نیست، ایران اقتدار نظامی و رفتاری هم دارد. باید به ایشان یادآور شویم که ترجمه ی مفهوم state  در ایران متفاوت است، حکومت ایران از ارکان کاملی شکل گرفته است.

تا اینجای کار ما توانستیم با حمله ی موشکی خود به مواضع تروریست های داعشی، پیام های یاد شده را به جهانیان انتقال دهیم ولی ایراد کار از جایی شروع می شود که می گوییم تنبیه داعش خوب است، مصادره ی موشکی اما نه! سپاه بیانیه استقلال تصمیم گیری و حرکت به نفس نظامی می دهد، رییس جمهور هم از این تک روی و تخریب آشفته می شود، این می شود که اقتصاد تفنگ دار مطرح می شود و قص علی هذا… علی ایحال جا دارد یادآور شویم که ایران غرش ۴۱ میلیونی داشت که همگان خیره شدند، نه غرش ۱۶ یا ۲۴ میلیونی، پس تقسیم بندی و مصادره نکنیم، جهان از این غرش لرزید.

مرتضی هاشمی

ششم تیرماه ۱۳۹۶

www.m-hashemi.ir

t.me/iiranvatanam

دیدگاه ها