تقدیرنامه ها

سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۸

تقدیرنامه ها

  • دارای تقدیرنامه از نائب رئیس مجلس شورای اسلامی جناب حجة الاسلام و المسلمین محمد حسن ابوترابی فرد.

  • دارای تقدیرنامه از عضو محترم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر محمد حسین فرهنگی در عرصه کارگروه هم اندیشی جهاد اقتصادی.

  • دارای تقدیرنامه از ریاست محترم دفتر نظامی فرماندهی معظم کل قوا ،سردار بسیجی محمد شیرازی در عرصه خدمتگزاری به ایثارگران و خانواده معظم شهدا.

  • دارای تقدیرنامه از وزیر محترم اقتصاد وامور دارایی جناب آقای دکترعلی طیب نیا در عرصه مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی به عنوان دبیر کارگروه صنعت.

  • دارای تقدیرنامه از معاونت محترم وزیر صنعت ، معدن و تجارت جناب آقای مهندس یزدانی در عرصه مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی.

  • دارای تقدیرنامه از معاونت محترم آموزش ، پژوهش و فناوری وزارت صنعت ، معدن و تجارت جناب آقای دکتر علی اصغر توفیق در عرصه پژوهش و فناوری.

  • دارای تقدیرنامه از ریاست محترم شورای عالی استان ها و شورای شهر تهران جناب آقای مهندس چمران به عنوان نخبه ی جوان و کارآفرین نمونه.

  • دارای تقدیرنامه از عضو محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی جناب آقای دکتر عبداله جاسبی در عرصه خدمات صادقانه علمی و آموزشی.

  • دارای تقدیرنامه از معاونت محترم آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه عالی دفاع ملی ، سرتیپ دوم دکتر حسن شیرازی در عرصه مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی.

  • دارای تقدیرنامه از موسسه بین المللی نوآوران و نواندیشان برتر ایرانیان در راستای طرح های حمایتی پژوهشی و اختراعی بین المللی.